"ระยะสูงสุด" และ "ระยะต่ำสุด" ที่เปิดให้จองล่วงหน้าคืออะไร?

ระยะสูงสุด และระยะต่ำสุดที่เปิดให้จองล่วงหน้า เป็นข้อกำหนดที่เราใช้กล่าวถึงช่วงแรกสุดและช่วงสุดท้ายซึ่งลูกค้าสามารถทำการจองได้ 

ท่านจะพบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน):

  • ระยะสูงสุดที่เปิดให้จองล่วงหน้า หมายถึง ท่านเปิดห้องพักให้จองล่วงหน้านานเพียงใด ตัวอย่างเช่น 90 วัน
  • ท่านสามารถกำหนดระยะต่ำสุดที่เปิดให้จองล่วงหน้าได้ โดยนับย้อนไปจากเที่ยงคืน ตัวอย่างเช่น หากกำหนด 6 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า ลูกค้าจะไม่สามารถจองที่พักของท่านได้หลัง 18:00 น.

 

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum