ช่วงที่สามารถจองล่วงหน้ามี "ขั้นต่ำ" และ "สูงสุด" เท่าใด?

ช่วงที่สามารถจองล่วงหน้าขั้นต่ำและสูงสุดนั้นเป็นข้อกำหนดที่เราใช้กล่าวถึงช่วงเวลานานสุดและใกล้สุดซึ่งลูกค้าสามารถทำการจองได้

ช่วงขั้นต่ำที่ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้คือ ท่านเปิดให้ห้องพักให้จองล่วงหน้านานเพียงใด ตัวอย่างเช่น 90 วัน

ท่านสามารถกำหนดช่วงสูงสุดที่ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้โดยนับย้อนไปจากเที่ยงคืน ตัวอย่างเช่น หากกำหนด 6 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า ลูกค้าจะไม่สามารถจองได้หลัง 18:00 น.

กลับไปยังหน้าหลัก

ไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาหรือ?

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความถึงเราผ่านกล่องข้อความ Connect ของท่าน ข้อความจะส่งถึงเราทันทีและจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โปรดโทรศัพท์ถึงเราโดยใช้หมายเลขที่ปรากฏในกล่องข้อความของท่าน