วิธีรับการชำระเงินออนไลน์

หมายเหตุ: บริการด้านชำระเงินนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเราจะติดต่อท่านทันทีที่ที่พักของท่านสามารถใช้บริการนี้ได้

หัวข้อบทความ: 

เมื่อลูกค้าทำการจองและถูกเรียกเก็บเงินในนามของท่าน ท่านจะได้รับข้อมูลของบัตรเครดิตเสมือนจริงจากผู้ให้บริการด้านชำระเงิน (พร้อมข้อมูลการจองที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งท่านสามารถใช้ข้อมูลบัตรดังกล่าวเพื่อดูยอดชำระสำหรับการจองนั้น อีกทั้งสามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอิงตาม "วันที่กำหนดให้เรียกชำระ"

เมื่อใช้งานหน้า "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต คอลัมน์ "สถานะ" ของการจองข้างต้นจะแสดงว่า "ชำระออนไลน์แล้ว" เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้วในนามของท่าน

 


ขั้นตอนออกใบแจ้งหนี้จะยังคงเป็นไปตามเดิม ท่านจะจ่ายคอมมิชชั่นของทุกการจองตามวิธีปกติที่เคยทำ


ท่านสามารถดูข้อมูลของบัตรเครดิตเสมือนจริงกี่ครั้งก็ได้ภายใน 2 เดือนหลังจากที่ผู้เข้าพักเช็คเอาท์ อย่างไรก็ตาม ท่านจะเรียกเก็บเงินจากบัตรได้หากยังไม่เกิน 6 เดือนโดยเริ่มนับจากหลังวันที่เช็คเอาท์ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันหมดอายุที่แสดงบนบัตร


อัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลต่อยอดเงินที่ท่านได้รับ เนื่องจากท่านจะได้รับยอดราคาห้องพักในสกุลเงินที่เลือกใช้ในเอกซ์ทราเน็ตเสมอ

หมายเหตุ: หากต้องการเรียกเก็บจากบัตรในสกุลเงินที่ไม่ตรงกับตัวเลือกที่ใช้ในเอกซ์ทราเน็ต กรณีนี้อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อยอดที่ได้


เนื่องจากลูกค้าจองที่พักของท่าน (และถูกเรียกเก็บเงินในนามของท่าน) จึงถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับลูกค้าเรื่องจองห้องพัก ดังนั้น ท่านจึงต้องเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเสมอเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระดาษ อีเมล หรือทั้งสองช่องทาง

โปรดทราบว่า Booking.com จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้จากการจองห้องพักไปให้ท่านหรือผู้เข้าพักของท่าน เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบที่ท่านต้องดำเนินการให้ผู้เข้าพัก

ทั้งนี้ ท่านอาจต้องรับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า หากมีข้อสงสัยโปรดอ่านบทความนี้ซึ่งเกี่ยวกับภาษีตามข้อกำหนดท้องถิ่น 


หากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในยอดเงินที่เรียกเก็บแล้วผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านต้องเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านั้นด้วยตนเอง

ตัวอย่าง: 

ค่าธรรมเนียมซึ่งคำนวณเป็นรายบุคคลที่ไม่สามารถรวมไปในราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องเรียกเก็บยอดเพิ่มเติมนี้โดยตรงจากลูกค้า 

โปรดทราบว่าท่านสามารถดูรายละเอียดของค่าธรรมเนียมโดยคลิกข้อความสีฟ้า "ดูรายละเอียด" (อยู่ใต้ยอดราคาที่จองของหน้า "ข้อมูลการจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต) 


Booking.com จะช่วยดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าตามแต่กรณี ทว่าหากท่านได้รับยอดเงินแล้ว ท่านเพียงคืนเงินจำนวนดังกล่าวกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง ซึ่งเป็นบัตรที่ท่านได้รับเมื่อลูกค้าทำการจองที่พักและสามารถดูข้อมูลได้จากข้อมูลการจอง


ท่านสามารถดำเนินการเรียกมัดจำค่าเสียหายจากผู้เข้าพักโดยอิงตามนโยบายของที่พักท่าน


เมื่อใช้บัตรเครดิตเสมือนจริงจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2% ซึ่งผู้ให้บริการด้านชำระเงินจะเรียกเก็บจากบัญชีของท่าน ทั้งนี้ หากท่านถูกเรียกเก็บมากกว่านั้น โปรดติดต่อธนาคารของท่านเพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคนกลางหรือไม่


หากมีการจองที่ถูกยกเลิก ไม่เข้าเช็คอิน หรือมีการปรับเปลี่ยน และลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ท่าน ระบบจะส่งบัตรเครดิตเสมือนจริงที่อัปเดตยอดไปให้พร้อมอีเมลแจ้งเตือน


เหตุผลสำคัญที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรได้คือท่านเรียกเก็บยอดผิด

ข้อสำคัญอีกประการคือตรวจสอบวันที่เปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงซึ่งระบุในข้อมูลการจอง ท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินได้เมื่อถึงวันที่นั้นหรือหลังจากวันที่ดังกล่าว

โปรดตรวจสอบว่ายอดที่เรียกเก็บนั้นถูกต้องตรงจำนวนที่มีบนบัตรเครดิตเสมือนจริง ซึ่งสามารถดูในข้อมูลการจองได้เช่นกัน


หากพบกรณีดังกล่าว โปรดทราบว่าเนื่องมาจากระบบไม่สามารถรวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ ไว้ในยอดได้ (เช่น ภาษีเมือง) นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งคำนวณเป็นรายบุคคลก็ไม่สามารถรวมในราคาที่แสดงบนเว็บไซต์เช่นกัน ดังนั้น ท่านจึงต้องเป็นผู้เรียกเก็บยอดเพิ่มเติมจากลูกค้าโดยตรง


สาเหตุอีกประการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นอาจเกิดขึ้นจากรหัสผู้ค้าของท่านบนระบบ POS (เครื่องรูดบัตรเครดิต) 

ธนาคารจะเป็นผู้กำหนดรหัสผู้ค้า Merchant Category Code (MCC) ให้กับเครื่องรูดบัตรเครดิต POS ของท่าน โดยทั่วไปแล้วรหัสนี้จะแสดงถึงประเภทของธุรกิจที่ท่านมี (เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า เป็นต้น)

เพื่อให้สามารถเรียกเก็บยอดจากบัตรเครดิตเสมือนจริง รหัส MCC ของท่านต้องตรงกับประเภทธุรกิจด้านที่พัก (7011) 

หากรหัสของท่านยังไม่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการระบบ POS (โดยทั่วไปแล้วคือธนาคารของท่าน) เพื่อเปลี่ยนรหัสให้ตรงกับประเภทธุรกิจที่ท่านมียิ่งกว่าเดิม รวมถึงเพื่อรับการชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงจากลูกค้า 

นอกจากนี้อาจมีสาเหตุหลายประการที่ส่งผลให้ท่านบัตรเครดิตเสมือนจริงไม่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum