ฉันต้องชำระให้ Booking.com เป็นจำนวนเท่าใดและจะทราบได้อย่างไร?

Booking.com ดำเนินธุรกิจโดยใช้รูปแบบอิงคอมมิชชั่น กล่าวคือ ท่านชำระให้เราตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดจากการจองแต่ละรายการ

สรุปโดยง่ายคือ ลูกค้าชำระให้ท่านตามยอดที่จองเมื่อเข้าพัก จากนั้นทุกต้นเดือนเราจะส่งใบแจ้งหนี้ซึ่งมีข้อมูลการจองทั้งหมดที่ท่านได้รับในเดือนก่อนหน้า พร้อมยอดคอมมิชชั่นทั้งหมดที่คำนวณจากการจองเหล่านั้นและท่านต้องชำระให้เรา ด้วยวิธีการนี้ ท่านจึงชำระให้เราเพียง 1 ครั้งต่อเดือน

เมื่อร่วมงานกับเรา ท่านจะชำระคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่ลูกค้าเข้าพักและชำระให้ท่านแล้วเท่านั้น ท่านจึงไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum