Booking.com มีขั้นตอนทำงานอย่างไร?

เมื่อลงทะเบียนที่พักกับ Booking.com ระบบจะขอให้ท่านแจ้งข้อมูลว่ามียูนิตใดเปิดให้จองและให้จองในวันที่ใดบ้าง เมื่อระบบได้รับข้อมูลดังกล่าวที่พักของท่านก็จะเปิดให้จองบนเว็บไซต์ 

เมื่อลูกค้าจองที่พัก ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการจองซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจากการจองดังกล่าวนั้นยืนยันเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นลูกค้าจะเดินทางมาเข้าพักและชำระยอดกับท่านโดยตรง

เราจะส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ท่านในแต่ละเดือน โดย Booking.com ใช้รูปแบบธุรกิจอิงตามคอมมิชชั่นซึ่งคำนวณเปอร์เซ็นต์จากการจองแต่ละรายการ (ที่ลูกค้าเข้าพักจริง) ใบแจ้งหนี้รายเดือนมีข้อมูลการจองทั้งหมดที่ท่านได้รับในเดือนนั้น ๆ รวมถึงยอดคอมมิชชั่นที่ท่านต้องชำระ ทั้งนี้ ท่านจะชำระคอมมิชชั่นเพียงครั้งเดียวต่อเดือนให้แก่ Booking.com


กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum