จะตั้งราคาต้นทางที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติโดยอิงตามจำนวนผู้เข้าพักของแต่ละห้องได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

413 โหวต
visible only to admins: 236 จาก 413 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน