ระบบความคิดเห็นจากผู้เข้าพักมีขั้นตอนทำงานเช่นไร?

ความคิดเห็นจากผู้เข้าพักนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งของ Booking.com เพราะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของท่าน อีกทั้งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจจองของลูกค้า โดย Booking.com นั้นแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นเนื่องจากจะแสดงเฉพาะความคิดเห็นจากลูกค้าที่เข้าพักจริงเท่านั้น นั่นหมายความว่าหน้าที่พักของท่านจะมีเพียงประสบการณ์จริงจากผู้เข้าพักจริงแต่อย่างเดียว

หลังจากที่ลูกค้าเข้าพักและเช็คเอาท์ ณ ที่พักของท่านก็จะได้รับอีเมลสอบถามให้แสดงความคิดเห็น ลูกค้ามีโอกาสประเมินการเข้าพักในหัวข้อต่าง ๆ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ตั้ง เป็นต้น จากนั้นระบบของเราจะคำนวณคะแนนโดยรวมโดยอัตโนมัติจากเต็มสิบ ซึ่งคะแนนนี้จะแสดงบนเว็บไซต์คู่กับความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ลูกค้าเขียน

ในฐานะผู้ประกอบการที่พัก ท่านสามารถตอบกลับความคิดเห็นเหล่านี้ได้ โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเดียวกันกับที่ลูกค้าเขียน เปิดโอกาสให้ท่านกล่าวขอบคุณลูกค้าหรืออธิบายข้อผิดพลาด

ทุกสิ้นปีเราจะมอบรางวัล Guest Review Awards ให้แก่ที่พักที่ได้คะแนนในระดับสูงสุด หากที่พักของท่านได้คะแนนจากผู้เข้าพักตลอดปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 คะแนนหรือมากกว่า ท่านก็จะได้รับสติ๊กเกอร์อิเลคทรอนิกส์สำหรับตกแต่งบนเว็บไซต์ของท่านเอง เพื่อประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าผู้เข้าพักชื่นชอบที่พักของท่านมากเพียงใด

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum