จะเปลี่ยนรหัสผ่านของฉันได้อย่างไร?

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ โปรดคลิกสัญลักษณ์ "บัญชี" ซึ่งอยู่ทางมุมบนขวาของหน้าเอกซ์ทราเน็ต 

จากนั้นคลิกตัวเลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน" เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโปรดคลิกปุ่ม "บันทึก"

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum