จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Channel Manager หรือเปลี่ยน Channel Manager ได้อย่างไร?

กลับไปด้านบน