จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Channel Manager หรือเปลี่ยน Channel Manager ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

28 โหวต
visible only to admins: 16 จาก 28 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน