หากลูกค้าขอยกเลิกการจอง ควรทำอย่างไรผ่าน Pulse?

กลับไปด้านบน