หากลูกค้าขอยกเลิกการจอง ควรทำอย่างไรผ่าน Pulse?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

294 โหวต
visible only to admins: 139 จาก 294 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน