หากลูกค้าขอยกเลิกการจอง ควรทำอย่างไรผ่าน Pulse?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

560 โหวต
visible only to admins: 271 จาก 560 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน