หากลูกค้าขอยกเลิกการจอง ควรทำอย่างไรผ่าน Pulse?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1055 โหวต
visible only to admins: 522 จาก 1055 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน