หากต้องจัดการที่พักหลายแห่ง จะสามารถชำระใบแจ้งหนี้ทั้งหมดพร้อมกันเลยได้ไหม?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

45 โหวต
visible only to admins: 19 จาก 45 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน