จะส่งต้นแบบข้อความแจ้งข้อมูลสำคัญถึงลูกค้าโดยอัตโนมัติได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

118 โหวต
visible only to admins: 94 จาก 118 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน