จะดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าผ่าน Pulse ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

2345 โหวต
visible only to admins: 2029 จาก 2345 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน