จะดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าผ่าน Pulse ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

1994 โหวต
visible only to admins: 1746 จาก 1994 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน