โพสต์ใหม่

Great guest experiences

Share advice and gain new ideas on how to make the most of your guests experience.

checkmark_selected
100% partner content

Real partners. Real advice. Real opinions. Read more

 • Guest Review Awards 2017
  1 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Award
  1 โหวต 4 ข้อคิดเห็น
 • Lake Rise holiday home at kilmaddaroe
  0 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
 • 2017 awards
  0 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
 • mrs Manuela Hrvatin
  1 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • I received a 9.8 out of 10 Guest Review Award for 2017
  2 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • guest reviews
  28 โหวต 58 ข้อคิดเห็น
 • Guest Review Award 2017
  0 โหวต 5 ข้อคิดเห็น
 • Real Homestay
  0 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Satisfy
  1 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Guest Review Awards
  4 โหวต 110 ข้อคิดเห็น
 • #key = Without a effective process of constant improvement of quality there is no real increase of score
  1 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
 • Povilas
  0 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Accommodation
  0 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
 • Cancelation
  0 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
 • Anyone want to share
  0 โหวต 2 ข้อคิดเห็น
 • Looking forward, looking back ...
  2 โหวต 3 ข้อคิดเห็น
 • My Booking Management on Booking.com
  0 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Extremely Happy Guests
  3 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • What's your number one time saving tip?
  3 โหวต 17 ข้อคิดเห็น
 • Making your guest feel good, great reviews, and repeat bookings.
  2 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • single occupancy confusion
  1 โหวต 9 ข้อคิดเห็น
 • Marion Pilmer
  3 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Stephen Cresswell
  1 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • How to make guests happy and get great reviews
  1 โหวต 3 ข้อคิดเห็น
 • Helena
  2 โหวต 1 ข้อคิดเห็น
 • Anonymous Reviews
  54 โหวต 127 ข้อคิดเห็น
 • Great reviews
  4 โหวต 6 ข้อคิดเห็น
 • Consistently good reviews
  2 โหวต 7 ข้อคิดเห็น
 • Do you talk to your guests?
  3 โหวต 1 ข้อคิดเห็น