Nếu tôi thanh toán bằng Ghi nợ Trực tiếp thì tài khoản của tôi sẽ bị trừ tiền khi nào?

Bài viết này có hữu ích không?

836 bình chọn
visible only to admins: 541 trên 836 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang