Nếu tôi thanh toán bằng Ghi nợ Trực tiếp thì tài khoản của tôi sẽ bị trừ tiền khi nào?

Bài viết này có hữu ích không?

841 bình chọn
visible only to admins: 544 trên 841 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang