Nếu tôi thanh toán bằng Ghi nợ Trực tiếp thì tài khoản của tôi sẽ bị trừ tiền khi nào?

Bài viết này có hữu ích không?

701 bình chọn
visible only to admins: 456 trên 701 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang