Tôi muốn thiết lập ủy quyền trước cho thẻ tín dụng của khách. Làm sao để thực hiện điều này?

Bài viết này có hữu ích không?

283 bình chọn
visible only to admins: 191 trên 283 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang