Tôi muốn thiết lập ủy quyền trước cho thẻ tín dụng của khách. Làm sao để thực hiện điều này?

Bài viết này có hữu ích không?

222 bình chọn
visible only to admins: 152 trên 222 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang