Tôi đã thiết lập công cụ quản lý kênh nhưng khách không thể đặt tại chỗ của tôi trên Booking.com. Tôi nên làm gì?

Bài viết này có hữu ích không?

59 bình chọn
visible only to admins: 23 trên 59 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang