Làm sao để tìm ID phòng khi tôi đang kết nối với một loại phòng mới?

Bài viết này có hữu ích không?

41 bình chọn
visible only to admins: 11 trên 41 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang