Làm sao để tìm ID phòng khi tôi đang kết nối với một loại phòng mới?

Bài viết này có hữu ích không?

47 bình chọn
visible only to admins: 13 trên 47 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang