Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh và chưa nhận được mã CVC của thẻ tín dụng cho một đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Bài viết này có hữu ích không?

96 bình chọn
visible only to admins: 47 trên 96 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang