Tôi sử dụng công cụ quản lý kênh nhưng không nhận được chi tiết về thẻ tín dụng cho đặt phòng. Tôi nên làm gì?

Bài viết này có hữu ích không?

57 bình chọn
visible only to admins: 19 trên 57 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang