Tại sao địa chỉ email của khách kết thúc bằng “@guest.booking.com”?

Bài viết này có hữu ích không?

170 bình chọn
visible only to admins: 132 trên 170 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang