Làm sao để báo cáo vắng mặt trên extranet nếu khách không đến?

Bài viết này có hữu ích không?

1068 bình chọn
visible only to admins: 688 trên 1068 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang