Làm sao để báo cáo vắng mặt trên extranet nếu khách không đến?

Bài viết này có hữu ích không?

1241 bình chọn
visible only to admins: 783 trên 1241 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang