Tôi muốn thiết lập đặt cọc thanh toán trước. Làm sao để thực hiện điều này?

Bài viết này có hữu ích không?

773 bình chọn
visible only to admins: 531 trên 773 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang