Tôi muốn thiết lập đặt cọc thanh toán trước. Làm sao để thực hiện điều này?

Bài viết này có hữu ích không?

701 bình chọn
visible only to admins: 482 trên 701 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang