Làm sao để cài đặt “đặt phòng trước tối thiểu” và “đặt phòng trước tối đa”?

Bài viết này có hữu ích không?

215 bình chọn
visible only to admins: 63 trên 215 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang