Tôi có thể cài đặt các yêu cầu cụ thể đối với khách để quyết định ai có thể đặt chỗ nghỉ của tôi không?

Bài viết này có hữu ích không?

121 bình chọn
visible only to admins: 79 trên 121 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang