Nếu khách yêu cầu tôi hủy đặt phòng, tôi cần làm thao tác nào trong extranet?

Trở lại đầu trang