Nếu khách yêu cầu tôi hủy đặt phòng, tôi cần làm thao tác nào trong extranet?

Bài viết này có hữu ích không?

1291 bình chọn
visible only to admins: 615 trên 1291 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang