Nếu khách yêu cầu tôi hủy đặt phòng, tôi cần làm thao tác nào trong extranet?

Bài viết này có hữu ích không?

510 bình chọn
visible only to admins: 241 trên 510 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang