Nếu tôi có nhiều chỗ nghỉ đăng ký trên Booking.com, tôi có thể xem tất cả các hóa đơn tại cùng một nơi không?

Bài viết này có hữu ích không?

49 bình chọn
visible only to admins: 27 trên 49 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang