Booking.com có thể xuất một hóa đơn cho tất cả chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm của tôi được không?

Bài viết này có hữu ích không?

54 bình chọn
visible only to admins: 20 trên 54 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang