Tôi quản lý nhiều chỗ nghỉ khác nhau. Tôi có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình cùng một lúc không?

Bài viết này có hữu ích không?

46 bình chọn
visible only to admins: 20 trên 46 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang