Tôi nên làm gì nếu tôi đã thanh toán hóa đơn mà trên extranet vẫn hiện là “chưa thành toán”?

Bài viết này có hữu ích không?

331 bình chọn
visible only to admins: 206 trên 331 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang