Làm thế nào tôi có thể thiết lập nhiều ưu đãi và khuyến mãi cho nhiều chỗ nghỉ cùng một lúc?

Bài viết này có hữu ích không?

32 bình chọn
visible only to admins: 17 trên 32 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang