Làm sao để cài đặt chính sách giống nhau cho tất cả chỗ nghỉ của tôi cùng một lúc?

Bài viết này có hữu ích không?

61 bình chọn
visible only to admins: 33 trên 61 thấy hữu ích
Trở lại đầu trang