Thư viện Thông tin

Giải đáp thắc mắc của Quý vị

Quý vị muốn biết cách thức để đưa chỗ nghỉ lên Booking.com, hay tìm hiểu thêm về các công cụ và tính năng của chúng tôi? Kho tàng các bài viết hữu ích của chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi thường gặp nhất từ chính các đối tác của mình.

Hiển thị tất cả

Phân tích thương mại chuyên sâu

Làm thế nào để Quý vị có thể tận dụng tối đa mối quan hệ hợp tác với Booking.com? Hãy xem qua gợi ý và phân tích chuyên sâu từ đội ngũ của chúng tôi để hiểu hơn về cách phát triển doanh nghiệp của mình.

Xem thêm

Partner Forum

Share your expertise

In the Partner Forum, you can learn from other partners’ experiences and share your own. Ready to join the conversation?

Connect with other partners

Here's what partners are talking about